Loading...

Ek mota hathi | Hindi Nursery Rhymes

Kids Rhymes - Cartoon Videos for Children
37,518,429 Views
50,0 K
Lyrics of the rhyme: Ek mota hathi Jhoom ke chala Makdi ki jaal mein Jaake woh fansa Jaal ko dekha Dekh ke dara Doosre haathi ko ishaare se bulaaya Idhar aa Idhar aa Idhar aa Do mote hathi Jhoom ke chale Makdi ki jaal mein Jaake who fanse Jaal ko dekha Dekh ke dare Teesre haathi ko ishaare se bulaaya Idhar aa Idhar aa Idhar aa Teen mote hathi Jhoom ke chale Makdi ki jaal mein Jaake who fanse Jaal ko dekha Dekh ke dare Chauthe haathi ko ishaare se bulaaya Idhar aa Idhar aa Idhar aa Char mote hathi Jhoom ke chale Makdi ki jaal mein Jaake who fanse Jaal ko dekha Dekh ke dare Panchve haathi ko ishaare se bulaaya Idhar aa Idhar aa Idhar aa Paanch mote hathi Jhoom ke chale Makdi ki jaal mein Jaake who fanse Jaal ko dekha Dekh ke dare Aur saath milkar jaal ko tod diya Tod diya Tod diya Tod diya

Lyrics of the rhyme:

Ek mota hathi Jhoom ke chala

Makdi ki jaal mein Jaake woh fansa

Jaal ko dekha Dekh ke dara

Doosre haathi ko ishaare se bulaaya

Idhar aa Idhar aa Idhar aa

Do mote hathi Jhoom ke chale

Makdi ki jaal mein Jaake who fanse

Jaal ko dekha Dekh ke dare

Teesre haathi ko ishaare se bulaaya

Idhar aa Idhar aa Idhar aa

Teen mote hathi Jhoom ke chale

Makdi ki jaal mein Jaake who fanse

Jaal ko dekha Dekh ke dare

Chauthe haathi ko ishaare se bulaaya

Idhar aa Idhar aa Idhar aa

Char mote hathi Jhoom ke chale

Makdi ki jaal mein Jaake who fanse

Jaal ko dekha Dekh ke dare

Panchve haathi ko ishaare se bulaaya

Idhar aa Idhar aa Idhar aa

Paanch mote hathi Jhoom ke chale

Makdi ki jaal mein Jaake who fanse

Jaal ko dekha

Dekh ke dare

Aur saath milkar jaal ko tod diya

Tod diya Tod diya Tod diya

Maybe you like!